FFiL Śnieżka miała 38,69 mln zł zysku netto, 65 mln zł zysku EBITDA w III kw. 2023 r.

Warszawa, 20.11.2023 (ISBnews) – Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 38,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 19,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 55,31 mln zł wobec 31,75 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 65 mln zł i wzrósł o 58,7% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 270,52 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 247,65 mln zł rok wcześniej.

“Sezon 2023 zaliczamy do bardzo udanych. Pomimo trudnego otoczenia Śnieżka okazała się dobrze przygotowana na zmienną sytuację rynkową. Zaowocowały tworzone przez lata silne fundamenty oparte na znanych i lubianych przez konsumentów markach, skutecznie wdrożonych procesach sprzedażowo-marketingowych, w tym pricingowych, oraz w dużej części zautomatyzowanych i zdigitalizowanych procesach produkcyjnych i logistycznych. Wróciliśmy do poziomów marż osiąganych kilka lat temu, co w tym roku było naszym priorytetem” – powiedziała wiceprezes zarządu, dyrektor ds. handlowych Joanna Wróbel-Lipa, cytowana w komunikacie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 77,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 39,9 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 705,07 mln zł w porównaniu z 651,02 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 145,15 mln zł wobec 101,4 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

“W pierwszych dziewięciu miesiącach br. grupa osiągnęła również bardzo dobre wyniki finansowe: skonsolidowany zysk netto w wysokości 82,5 mln zł (wzrost o 84,5% r/r), zysk na działalności operacyjnej w wysokości 115,9 mln zł (wzrost o 56,4% r/r) i wynik EBITDA w wysokości 145,1 mln zł (wzrost o 43,1% r/r). Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 77 mln zł (wzrost o 93% r/r)” – czytamy w raporcie.

Kluczowymi rynkami Grupy Śnieżka są: Polska (68,8% udział w strukturze przychodów), Węgry (15%) oraz Ukraina (10,1%). W Polsce przychody ze sprzedaży wyniosły 485,6 mln zł  i były o 9% wyższe r/r. Wzrost wartości sprzedaży w Polsce wynikał przede wszystkim z: odpowiednio kształtowanej polityki cenowej – pricingu, aktywności marketingowo-sprzedażowych oraz utrzymującej się migracji klientów w kierunku produktów premium. Przychody grupy na pozostałych rynkach wyniosły: na Węgrzech 105,6 mln zł (-6,6% r/r), w Ukrainie 70,9 mln zł (wzrost o 33,4% r/r), a na pozostałych rynkach 42,9 mln zł (wzrost o 9,7% r/r), podano również.

Po 9 miesiącach 2023 roku nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 13,1 mln zł i były o 66% niższe niż w tym samym okresie ub.r. Spadek nakładów inwestycyjnych wynika z polityki spółki i jest związany z zakończeniem rekordowego cyklu inwestycyjnego zrealizowanego w latach 2018–2022, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 69,79 mln zł wobec 29,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2022 r. miała 791,7 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)