Dobre wyniki Saudi Aramco

Saudi Aramco, jeden z największych koncernów paliwowo-energetycznych, odnotował w wynikach finansowych za III kw. 23% spadek zysku netto w związku z niższymi cenami ropy i wolumenami sprzedaży. Jednak i tak wynik finansowy był lepszy niż oczekiwania analityków, co umocniło akcje firmy zapowiadającej, według mediów, ogromną emisję akcji o wartości 50 mld dolarów.

Według opublikowanych danych zyski za kwartał kończący się 30 września wyniosły 32,6 mld dolarów. We wcześniej opublikowanej prognozie sporządzonej przez 12 analityków spodziewany zysk wynosił 31,8 mld dolarów. Powodem lepszego wyniku finansowego jest skompensowanie niższych cen i wolumenu ropy przez obniżkę opłat licencyjnych za wydobycie. Są one powiązane z notowaniami ropy Brent.

Według prospektu emisyjnego Saudi Aramco, stawka tych opłat wynosi 15% w przypadku cen ropy Brent poniżej 70 dolarów za baryłkę, 45% w przypadku cen od 70 do 100 dolarów za baryłkę, zaś 80%, gdy cena ropy Brent przekracza 100 dolarów. Tymczasem, jak stwierdzają dane LSEG, cena ropy Brent 7 listopada wynosiła 83,7 dolarów, ale w III kw. mediana jej wyniosła 86,03 dolarów. W analogicznym okresie roku ubiegłego było to 97,48 dolarów.

Saudi Aramco poinformowało, że całkowita produkcja ropy naftowej i wytwarzanie produktów z niej wyniosło w III kw. 2023 roku 12,8 mln baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.

Przychody konglomeratu spadły ze 144,99 mld dolarów w III kw. 2022 roku do 113,09 mld dolarów w III kw. roku obecnego. Jednak opłaty licencyjne i inne podatki spadły do 14,7 mld dolarów z 24,3 mld dolarów rok temu.

Koncern zadeklarował kwartalną dywidendę podstawową w wysokości 19,5 mld dolarów wypłacaną niezależnie od wyników. Część zależna od wyników ma wynieść 9,87 mld dolarów i być wypłacona na podstawie wyników roku 2022 i pierwszych trzech kwartałów roku obecnego w IV kw. 2023 r.

Nakłady inwestycyjne w III kw. 2023 r. wyniosły 11 mld dolarów, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 9 mld dolarów. Całe nakłady inwestycyjne mają w obecnym roku wynieść 48-52 mld dolarów.

Saudi Aramco przez swoją spółkę-córkę Aramco Overseas Company na mocy umowy z Orlenem przejęło 30% akcji spółki zarządzającej Rafinerią Gdańską. Prowadząc działalność w Polsce pod Brandem Aramco Fuels Poland obecnie ma prawo do 50% produkcji Gdańska. Jest także 50% udziałowcem w joint venture z BP Europa pod marką Air bp Aramco Poland zaopatrującym w paliwo 6 lotnisk w Polsce. Obecnie według umowy z Orlenem i SABIC, firma chce rozbudować petrochemię w Gdańsku.

Sama zaś Arabia Saudyjska, faktyczny lider zarówno OPEC jak i rozszerzonej grupy – OPEC+, największych producentów ropy naftowej wraz z Rosją poinformowała, że w grudniu br. zostanie rozważona decyzja o kontynuacji dobrowolnego ograniczenia wydobycia ropy o 1 mln baryłek dziennie (bpd). Wiadomo już, że będzie ona przestrzegana do końca roku.

Państwo saudyjskie jest największym akcjonariuszem Aramco, a firma ta w dużym stopniu tworzy dochody do tamtejszego budżetu. Rząd Arabii Saudyjskiej posiada 90,19% akcji, państwowy Fundusz Inwestycji Publicznych (PIF) 4%, a spółka zależna PIF Sanabil następne 4%.

Oferta publiczna Aramco w końcu 2019 roku była największą na świecie. Zebrano z niej 25,6 mld dolarów – podliczenie funduszy z całości oferty zwiększyło tę kwotę do 29,4 mld dolarów. Jak podał „Wall Street Journal” koncern rozważa emisję akcji o bezprecedensowej wartości 50 mld dolarów i sprzedaż poprzez giełdę w Rijadzie. Akcje konglomeratu zanotowały w tym roku 15% wzrost.

Arabia Saudyjska odnotowała deficyt budżetowy w III kw. 2023 roku w wysokości 9,5 mld dolarów. Prawdopodobnie wyniki budżetowego obecnego roku będą gorsze niż rok temu, kiedy to odnotowano w całym 2022 roku 30 mld dolarów nadwyżki.

Ten deficyt jest efektem hołubionego przez następcę trony Arabii Saudyjskiej, faktycznego władcę tego kraju księcia koronny Mohammeda bin Salman, planu transformacji gospodarczej znanego jako Wizja 2030. Kraj jest w połowie jego realizacji – ma on wpłynąć na rozwój sektora prywatnego zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzyć centrum finansowe i produkcyjne niezwiązane z ropą naftową. Do programu tego dołożyć się ma poprzez swoją emisję także Saudi Aramco – wpływy z tej emisji wesprą PIF, który jest głównym inwestorem programu Wizja 2030.