Informatycy za pół miliarda

Centralny Ośrodek Informatyki (COI) rozpoczął od nowa unieważniony wcześniej przetarg na wynajem usług informatycznych zespołu konsultantów w 51 specjalnościach. Wartość przetargu wynosi 585,118 mln zł.

Według dokumentacji przetargowej obecnie przedmiotem zamówienia jest „świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT poprzez udostępnienie zamawiającemu specjalistów”. Przetarg ma się zakończyć zawarciem trzyletniej umowy ramowej trwającej przez całkowity okres 36 miesięcy bądź do wyczerpania budżetu prac. Wybrany zespół ma pracować w COI pod nadzorem kadry zarządzającej ośrodka podlegającego resortowi cyfryzacji.

Jest to powtórne otwarcie tego przetargu. Pierwszy, otwarty w sierpniu br., do którego zgłosiło się 19 firm miał wartość 650 mln zł, wartość obecnego jest o wiele niższa. Przetarg ten został unieważniony we wrześniu br. po tym jak COI stwierdził, że na podstawie art.56 ust.2 pkt.3 PZP jednego z członków komisji przetargowej trzeba by było wyłączyć z jej prac bowiem w okresie trzech lat przed rozpoczęciem postępowania pracował w spółce Shimi, która była jednym z podmiotów, który złożył ofertę. Nieoficjalnie twierdzono, że przyczyną unieważnienia w rzeczywistości miał być zbyt wysoki budżet zamówienia, który został zakwestionowany w Ministerstwie Cyfryzacji, zaś COI znalazło tu wymóg formalny. Jednak COI zaprzeczało tym informacjom.

Obecny przetarg jest niemal kopią poprzedniego. Kryteria wyboru, podobnie jak w poprzednim przetargu to cena (60 pkt), liczba specjalistów aktywnych w bazie wykonawcy, którzy posiadają kompetencje co najmniej starszego programisty Java (20), liczba specjalistów aktywnych w bazie wykonawcy, którzy posiadają kompetencje co najmniej starszego programisty front-end (20).

Potrzeba fachowców w 51 specjalnościach z dziedziny tworzenia, wdrażania oraz utrzymania systemów informatycznych, tworzących jeden wyspecjalizowany zespół. W dokumentacji przetargowej określa się ich jako konsultantów. Największa ilość pracy przypadać ma w COI na starszych programistów Java – niemal 600 tys. godzin. Nieco tylko mniej ma zajmować praca starszych programistów rozwiązań front-endowych – niemal 471 tys. godzin. Na trzecim miejscu znaleźli się starsi programiści rozwiązań mobilnych – niecałe 170 tys. godzin. Centrum czeka na oferty ewentualnych wykonawców do 27 listopada br.