Tauron Obsługa Klienta wyda krocie na oprogramowanie

Tauron Obsługa Klienta zawarła z APN Promise umowę dotyczącą nowego oprogramowania, aktualizacji posiadanego oraz obsługi licencyjnej oprogramowania Microsoft. Jej wartość wynosi ok. 127 mln zł.

Kontrakt jest efektem postępowania ofertowego dotyczącego zadania „Sukcesywne dostawy nowych produktów oraz uaktualnień dla posiadanych licencji w ramach licencjonowania grupowego Microsoft”. Jego całkowita wartość wynosi 28,744 mln euro, czyli ok. 127 mln zł. Obejmuje on okres do 31 stycznia 2027 r.

Tauron to obecnie największy dystrybutor energii elektrycznej w Polsce, drugi co do wielkości jej producent i sprzedawca, dostarczający 5,6 mln klientom końcowym nieco ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie. Tauron Obsługa Klienta to firma wewnętrzna zajmująca się obsługą spółek z grupy, a także ich klientów. Grupa Tauron, do której należy spółka, w 2021 roku zawarła z Microsoftem strategiczne partnerstwo w dziedzinie smart city. Pierwszy projekt usług inteligentnego miasta obie firmy zrealizowały we Wrocławiu. Usługi działały w środowisku Power BI i chmurze Azure.

Według postanowień umowy APN Promise i Tauron Obsługa Klienta będą współpracować, zaś firma informatyczna będzie dostarczała licencji na oprogramowanie, aktualizowała posiadane oraz wprowadzała nowe systemy i aplikacje Microsoft. APN Promise posiada status Gold Partner koncernu Redmond i jest jednym z dużych dostawców tego oprogramowania w segmencie B2B w Polsce. W I poł. 2023 roku przychody firmy wyniosły 378 mln zł, zaś wynik netto 1,64 mln zł.