Le Maire: Porozumienie francusko-niemieckie ułatwi przyjęcie nowych reguł fiskalnych w UE

Porozumienie francusko-niemieckie może stać się „podwalinami pod zaktualizowane unijne reguły fiskalne” – powiedział minister finansów Francji Bruno Le Maire po spotkaniu ze swoim niemieckim odpowiednikiem Christianem Lindnerem.

Le Maire chodzi o zbiór przepisów fiskalnych wiążących ze sobą różne, i w różnym stanie, gospodarki państw strefy euro. Wymaga on wielu zmian po pandemii COVID-19, jednak rządy krajów Unii nie mogą dojść do porozumienia co do zasięgu tych zmian i terminu ich wprowadzenia. Christian Lindner już ostrzegł, że wprowadzenie do tego zbioru zmian kosmetycznych, nazwanych przez niego „papierowym porozumieniem” zostanie bardzo surowo ocenione przez inwestorów w europejskie obligacje, doprowadzi bowiem do przeceny tych obligacji a także do spadku cen obligacji rządowych państw strefy euro. To sprowadzi na nie dodatkowe kłopoty, coraz droższe stanie się finansowanie deficytów budżetowych a te już obecnie nawet w największych gospodarkach państw strefy euro są rekordowe.

„UE potrzebuje szybko nowych przepisów budżetowych – to kwestia wiarygodności. W nadchodzących tygodniach będziemy nadal współpracować z Christianem Lindnerem, aby spróbować osiągnąć porozumienie francusko-niemieckie, które mogłoby posłużyć za podstawę szerszego porozumienia” – powiedział Le Maire przed spotkaniem z kolegami z UE w Luksemburgu.

Jak dodał, porozumienie prawdopodobnie zostanie osiągnięte do końca obecnego roku, zaś dyskusja go dotycząca nastąpi na posiedzeniu ministrów finansów na początku listopada w Brukseli.

Nadia Calvino, która z ramienia Hiszpanii sprawuje rotacyjną prezydencję zgromadzeniom szefów finansów UE, stwierdziła że celem jest przedstawienie wniosku prawnego na kolejnym posiedzeniu Rady Ecofin, tak aby nowe porozumienie mogło zostać osiągnięte do końca 2023 r. Jak dodała „poczyniono duże postępy na poziomie technicznym”.

Porozumienie w sprawie przepisów podatkowych krajów strefy euro zapobiegłoby podwójnemu opodatkowaniu, zharmonizowało przepisy podatkowe, nie dopuściło do powstawania „małych rajów” przyciągających inwestorów zaniżonymi stawkami podatkowymi oraz ułatwiłoby działania transgraniczne firmom a także pracownikom, którzy w poszukiwaniu pracy przenoszą się z jednego kraju strefy euro do drugiego.