Novartis: Wydzielenie Sandoz przesądzone

Do 4 października, po głosowaniu akcjonariuszy, zapadną ostatnie decyzje o wydzieleniu z Novartis firmy Sandoz, zajmującej się wytwarzaniem leków generycznych oraz biopodobnych – poinformował koncern.

Nowa firma ma być notowana na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych wraz z akcjami firmy przekazanymi akcjonariuszom Novartis. Rada dyrektorów Novartisu jednogłośnie zaleciła wydzielenie Sandoz.

15 września Novartis zorganizuje spotkanie akcjonariuszy, by uzyskać ich zgodę na ten plan. Zapadnie na nim decyzje w kwestii wymiany akcji Sandoz i amerykańskich kwitów depozytowych akcjonariuszom Novartis, co technicznie umożliwi rozpoczęcie procesu podziału. Jedna akcja Sandoz zostanie przyznana za każde pięć akcji Novartis, a jeden amerykański dowód depozytowy Sandoz za każde pięć kwitów depozytowych Novartis.

Po upływie około 2 tygodni – licząc od 4 października – Novartis dokona podziału wpływów netto za ułamkowe części akcji Sandoz. Jak napisała firma w oświadczeniu, wierzy ona, że podział „leży w najlepszym interesie akcjonariuszy tworząc europejskiego i światowego lidera w dziedzinie leków generycznych i biopodobnych”, a także bardziej ukierunkowując Novartis.

Sprzedaż netto w Sandoz za 2022 rok wyniosła 9,1 mld dolarów, przy czym 7,1 mld dolarów pochodziło z leków generycznych, zaś 1,9 mld dolarów z leków biopodobnych.

Plotki o podziale systematycznie wybuchały wśród ekonomistów i analityków przemysłu farmaceutycznego już od 2019 roku. Stało się tak, gdy dyrektor generalny Sandoz, Richard Francis, złożył rezygnację oświadczając, że nie chce poświęcić kilku następnych lat swojego życia na reorganizację firmy. Proces stopniowego podziału zaczął się już w sierpniu 2022 r., ale dotąd był odwracalny. Obecna decyzja stanowi o jego nieodwracalności.

Było przy tym co najmniej kilku chętnych na kupno Sandoz – Blackstone i Carlyle Group rozważali wcześniej wspólną ofertę z wyceną firmy na 25 mld dolarów. Mniej, bo 21 mld dolarów, chcieli dać za Sandoz EQT i miliarderzy bracia Strüngmann, ale rozmowy zakończyły się na niczym.

Od czasu objęcia stanowiska jako dyrektor generalny Novartis, Vas Narasimhan sprzedał część amerykańskiego portfela leków generycznych firmie Aurobindo za 1 mld dolarów i rozpoczął reorganizację produkcji, która doprowadziła do około 2000 zwolnień, wyprzedaży i stworzenia partnerstwa z Biocon w Indiach.

Novartis uważa, że podział doprowadzi do wykreowania „Sandoz jako wiodącej firmy produkującej leki nieobjęte patentem, koncentrującej się na lekach generycznych i biopodobnych, a także w dalszym stopniu wesprze przekształcenie Novartis w ukierunkowaną innowacyjną firmę farmaceutyczną”. Analitycy są sceptyczni – ankietowani przez Bloomberga nazwali te plany „mocno przyszłościowymi”.