Chińska normalność nie uratuje światowej gospodarki

Chiny były wielkim nieobecnym światowej gospodarki w ubiegłym roku. Skupiły się na wewnętrznych problemach (Covid i rynek nieruchomości), spowolniły wzrost gospodarczy (do zaledwie 3% r/r w 2022) i wycofały z konkurowania o surowce energetyczne z Zachodem. Ułatwiło to Europie zgromadzenie wystarczających rezerw gazu na zimę.

Letarg gospodarczy Państwa Środka dobiegł już jednak końca. Jesienią poluzowana została polityka zero-Covid i po zimowej fali zachorowań Chiny stały się gotowe do postpandemicznej odbudowy. A ponieważ to bardzo duży gracz na globalnym rynku, ekonomiści zakładali się o wpływ tego procesu na światową gospodarkę. Scenariusze były dwa:

1.   Dynamiczne odbicie gospodarki wsparte ekspansywną polityką fiskalną. Płynący stąd wzrost popytu na surowce podbija ich ceny na globalnych rynkach. Stagflacja w państwach rozwiniętych utrwala się, a państwa rozwijające się spotyka ruina. Rośnie też popyt na dobra przemysłowe, na czym korzystają powiązani z Chinami eksporterzy (np. Japonia, Korea Płd. i Niemcy).

2.   Ostrożna odbudowa gospodarki. Popyt odbudowuje się, ale bez wsparcia polityki fiskalnej pozostaje niski. Konflikty handlowe z USA i z Europą uniemożliwiają odbicie eksportu. Wpływ Chin na rynek surowców pozostaje mały, dezinflacja w państwach rozwiniętych trwa, a państwa rozwijające się widzą światełko w tunelu.

Większość ekonomistów, w tym my, obstawiała ten drugi scenariusz i dziś już wiemy, że słusznie. Pokazują to dość dobrze wczorajsze dane o chińskim handlu zagranicznym w kwietniu. Eksport obniżył się o 6,4% w stosunku do marca i chociaż w ujęciu rocznym pozostał na dużym plusie (8,5% r/r), to była to zasługa wyłącznie niskiej bazy porównawczej. Import natomiast obniżył się gwałtownie zarówno w stosunku do marca (o 9,7% m/m), jak i kwietnia 2022 (-7,9% r/r). Odczyt był wyraźnie gorszy od oczekiwań (-0,5% r/r).

Sugeruje to, że potencjał wzrostowy chińskiego eksportu jest w pełni wykorzystany (m.in. przez wspomniany już konflikt handlowy z Zachodem, zwłaszcza USA), odbicie konsumpcji napędzają zaopatrywane wewnętrznie usługi i Chiny nie zgłoszą dużego popytu na towary i surowce z zewnątrz. To jeden z powodów, dla których ceny surowców po chwilowym odbiciu na wiosnę – m.in. pod wpływem cięć wydobycia ropy przez OPEC+ – ponownie od kilku tygodni spadają.

Liczba podróży metrem w Szanghaju

Miesięczna suma ruchoma, w mln
Źródło: Metro Shanghai via Macrobond

Handel zagraniczny Chin, bln USD

12-miesięczne sumy ruchome
Źródło: China Customs Statistics Information Center via Macrobond

Cena kontraktu na stal walcowaną na gorąco na giełdzie w Szanghaju

CNY
Źródło: Refinitiv

Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych Banku Pekao