Skokowy wzrost rezerw walutowych Chin

Rezerwy walutowe Chin, obecnie największe na świecie, wzrosły w zeszłym miesiącu o 21 mld dolarów osiągając 3,205 bln dolarów.

Jest to zdecydowany skok w porównaniu do 3,184 bln dolarów w marcu br. Juan spadł w kwietniu o 0,63% w stosunku do dolara, podczas gdy dolar w zeszłym miesiącu spadł o 0,94% w stosunku do koszyka innych głównych walut. Wzrosły także chińskie rezerwy w złocie – w końcu kwietnia Państwo Środka posiadało 66,76 mln uncji złota wobec 66,50 mln uncji na koniec marca.

Wartość chińskich rezerw złota wzrosła do 132,35 mld dolarów na koniec kwietnia ze 131,65 mld dolarów na koniec marca. Warto zauważyć, że przemawiając na konferencji plenarnej – spotkaniu planistycznym Komunistycznej Partii Chin, Xi Jinping, jej przewodniczący zauważył, że trzeba skupić się na „realnej gospodarce”, czyli na produkcji i rozwoju technologii, na co właśnie „mogą posłużyć pewne środki” z rezerw. A to zapewne oznacza wzrost państwowych inwestycji.