Prawie 0,5 mld zł trafiło w I kw. na polski rynek venture capital

Maleje aktywność na polskim rynku veture capital. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 r. 127 spółek pozyskało od 68 funduszy 446 mln zł. Rok wcześniej było to prawie 1,2 mld zł.

PFR Ventures i Inovo VC opracowało raport dotyczący polskiego rynku venture capital w I kw. 2023 r. Jak wynika z zawartych tam danych w tym okresie na polskim rynku polski i zagraniczny kapitał zainwestował w 127 transakcjach 446 mln zł w polskie przedsiębiorstwa innowacyjne. Jest to co prawda spadek w porównaniu z I kw. 2022 r., ale i zarazem 84% wzrost jeśli porównamy z I kw. 2021 r. Większa była też liczba transakcji.

Jak powiedział Aleksander Mokrzycki, wiceprezes PFR Ventures, także na rynku globalnym i europejskim mniej inwestowano w I kw. 2023 r. W Polsce odnotowano za to bardzo wysoką liczbę rund, ale większość z nich dotyczy krajowego kapitału zalążkowego, zdecydowanie mniejsze jest zainteresowanie kapitału zagranicznego, który dotąd dostarczał fundusze w rundach A+. Znaczy to, że średnia wartość inwestycji spadła.

„Polskie fundusze VC wciąż posiadają kapitał zalążkowy dla innowacyjnych projektów. Wyzwaniem dla założycieli spółek będzie przekonanie zagranicznych inwestorów. Nie jest to jednak niemożliwe, czego dowodzi choćby runda Vue Storefront” – dodał Mokrzycki.

W obecnym roku jak do tej pory nie było transakcji o charakterze megarundy. Być może nastąpi, w końcu w 2022 roku zarejestrowano tylko jedną taką transakcję. Runda A Vue Storefront była największą transakcją jednorazową, firma pozyskała od inwestorów łącznie 94,2 mln zł. Fundusze VC dokonały jeszcze 4 transakcji, których wartość przekraczała 20 mln zł. Były to transakcje Contect – 47,1 mln zł, HiProMine – 34,5 mln zł, SatRevolution – 21,9 mln zł i Occubee – 20 mln zł.

„Aktywność na rynku jest mniejsza, widać to przede wszystkim w kurczącej się podaży projektów mimo utrzymującego się popytu ze strony inwestorów. Prawdopodobnie nadal trwa proces docierania się sentymentu inwestorów i oczekiwań założycieli spółek. Jedni, w ślad za mnożnikami na NASDAQ, są bardziej konserwatywni w kwestii wycen spółek, drudzy pamiętają jak sytuacja wyglądała 1-2 lata temu i często chcą poczekać na lepszy moment do sprzedaży udziałów” – zauważa Karol Lasota, principal w Inovo VC.

W I kw. 2023 r. odnotowano znaczny wzrost rund zalążkowych. Pojawiły się one w 112 transakcjach. Rok temu było to 86 transakcji, zaś w I kw. 2021 r. – 88. Spadła liczba rund późniejszych i w efekcie mimo wzrostu liczby transakcji ich średnia wartość spadła z 6 mln zł w I kw. 2022 r. do 3,5 mln zł w I kw. 2023 r. Oznacza to pośrednio spadek wycen samych spółek.

Ze 127 transakcji 20 wykonały fundusze należące do PFR Ventures. Dzięki nim firmy innowacyjne pozyskały 9% kapitału ogółem. Ważną rolę odgrywają też fundusze należące do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Te zawarły 68 transakcji, ale odpowiadają one za 9% łącznej wartości udzielonego finansowania.