Niemcy jednak nie w technicznej recesji

Nowy miesięczny biuletyn Bundesbanku zaczyna się od stwierdzenia, że niemiecka gospodarka – wbrew szacunkom z marca – jednak urosła w I kwartale, głównie dzięki dobrym wynikom przemysłu. Ponieważ w piątek poznamy pierwszy szacunek wzrostu PKB w I kwartale, a za sobą mamy świeże dane Ifo o koniunkturze, postanowiliśmy się pochylić nad tym tematem.

PKB Niemiec skurczył się w IV kwartale, przy czym wieści na temat wyników końcówki tamtego roku były tylko gorsze – ten wynik jest słabszy od pierwszych szacunków. Stawką I kwartału jest zatem to, czy Niemcy znalazły się w technicznej recesji czy też nie. Dobra wiadomość jest taka, że wskaźników, na podstawie których możemy ocenić dynamikę PKB w I kwartale, jest dużo. Zła jest taka, że precyzja dla większości z nich – dotyczy to badań koniunktury – nie zaimponuje żadnemu ekonometrykowi. Zakres szacunków z miękkich danych to od -1 do +0,2%. Eksperymentalne dane Bundesbanku o częstotliwości tygodniowej (opierające się m.in. na zużyciu energii elektrycznej i ruchu drogowym) sugerują z kolei spadek PKB o 0,4% kw/kw.

Najlepsze w prognozowaniu PKB są twarde dane (tu użyliśmy produkcji przemysłowej i budowlanej), ale ich wadą jest to, że pierwszy odczyt PKB pojawi się zanim poznamy odczyty za marzec. W pewnym sensie stan wiedzy nas i Destatisu jest jednak dzięki temu taki sam. Twarde wyniki przemysłu dają dużo powodów do optymizmu, bo średni poziom produkcji w I kwartale jest o 2,7% wyższy niż w IV kwartale 2022, co implikuje wzrost PKB o 1,4% kw/kw. Na ile może tu namieszać marzec? Okazuje się, że niewiele. Czysto modelowo każdy 1% spadku produkcji w marcu to -0,15 pkt. proc. niższa prognoza wzrostu PKB na cały kwartał. W świetle tych danych jest zatem niemal niemożliwe, aby niemiecka gospodarka skurczyła się w I kwartale.

Nic zatem dziwnego, że miękkie dane, choć formalnie nie są na powalających poziomach, również wskazują na dobre perspektywy gospodarki Niemiec w krótkim okresie. Średniookresowo słabość gospodarki światowej i zacieśnienie monetarne będą dużym hamulcem, ale póki co obserwujemy odreagowanie po kryzysie energetycznym i zaburzeniach w handlu światowym po pandemii. Z punktu widzenia Polski te rozważania są i ważne, i nie. Wspierają bowiem dość optymistyczną prognozę wzrostu na ten rok, ale nie zmieniają kwestii I kwartału. Polski przemysł bowiem solidnie się skurczył w I kwartale po wzroście w IV (odwrotnie niż niemiecki).

PKB Niemiec (% kw/kw)

Uwaga: przycięto skalę dla uwypuklenia „normalnych” (innych niż z II i III kwartału 2020 r.) wartości
Źródło: Macrobond

Prognozy wzrostu PKB (kw/kw) na podstawie różnych źródeł

Źródło: Macrobond, Pekao Analizy

Prawdopodobieństwo ekspansji gospodarczej wg Ifo (%)

Źródło: Ifo

Zespół Analiz i Prognoz Rynkowych Banku Pekao