Kredyt technologiczny z nawet 70% dotacją w Banku Pekao

odzdzial_banku_pekao_smyk_warszawa

Już od 23 marca br. przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), będą mogli wnioskować w Banku Pekao o kredyt technologiczny FENG. Jest to dobrze znany instrument wsparcia dla rozwoju technologicznego dla firm, które wdrażają innowacyjne technologie i uruchamiają za ich pomocą produkcję nowych lub znacząco ulepszonych produktów bądź usług. Inwestycja może uzyskać dotację z Unii Europejskiej nawet do 70% kosztów kwalifikowanych projektu.

Kredyt technologiczny z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą rozwijać swoje firmy w oparciu o szerokorozumiane innowacje oraz działania badawczo-rozwojowe (B+R). Przedsiębiorstwo może ubiegać się o dofinansowanie na zakup maszyn i urządzeń oraz budowę budynków i budowli pod warunkiem, że projekt, który realizuje opiera się na wdrożeniu nowej technologii opracowanej we własnym zakresie, we współpracy z jednostką naukowo badawczą lub w ramach technologii nabytej. Efektem wdrożenia powinno być wytwarzanie przez przedsiębiorstwo nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Kredyt jest częściowo spłacany dotacją unijną (premią technologiczną), która może wynieść nawet do 70% kosztów kwalifikowanych projektu, w zależności od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy, zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej na lata 2021-2027.

– Kredyt technologiczny z dotacją UE to doskonała okazja dla firm do ulepszenia swoich procesów produkcyjnych lub usługowych niższym kosztem, a pula środków jest pokaźna, bo wynosi aż 578 mln złotych. W Banku Pekao najważniejsi są klienci, dlatego chcemy im pomóc i przeprowadzić ich przez proces wnioskowania możliwie sprawnie. W tym celu uruchomiliśmy bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców, oferujemy także profesjonalne usługi w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej we współpracy z firmami doradczymi – mówi Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao, nadzorująca Pion Bankowości Przedsiębiorstw.

Co ważne, firma podlega ocenie zdolności kredytowej na samym początku ubiegania się o premię technologiczną, a otrzymana od banku promesa jest ważna aż 9 miesięcy. Długi termin ważności pozwoli przedsiębiorcy na spokojne oczekiwanie na wynik konkursu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Nabór wniosków startuje 23.03.2023 r. i potrwa do 31.05.2023 r. Do rozdysponowania jest aż 578 mln zł.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Usługi doradztwa unijnego

Bank Pekao oferuje przedsiębiorcom bezpłatne konsultacje w procesie aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych. Oferta dotyczy zarówno dotychczasowych klientów, jak i przedstawicieli firm planujących inwestycje oparte o finansowanie preferencyjne.

Jednocześnie, we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi, Bank Pekao wesprze klienta w profesjonalnym przygotowaniu wniosku aplikacyjnego. Na podstawie umowy trójstronnej klient-bank-firma doradcza, będzie nadzorował  wszystkie działania, mające na celu skuteczne pozyskanie środków z dotacji. Co ważne, wszelkie informacje przekazane przez klienta na temat planowanego przedsięwzięcia będą objęte tajemnicą bankową, co gwarantuje ich bezpieczeństwo. Zakontraktowana firma konsultingowa może pomóc także w rozliczeniu projektu.


Z doradcami Banku Pekao można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: lub infolinii banku pod numerem: (22) 821 88 22. Zapraszamy także do Centrów Biznesowych MŚP, lista znajduje się na stronie: https://www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.