Polacy kupują mniej nowych samochodów

W 2022 r. w Polsce zarejestrowano o 6% mniej nowych samochodów osobowych niż w 2021 r. Gorsze wyniki sprzedaży zanotowano też w segmencie samochodów dostawczych, przyczep i naczep, autobusów oraz motorowerów. Jednak sprzedaż samochodów osobowych z paliwami alternatywnymi wyniosła była o 6,2% większa. Rok 2022 był też lepszy dla fabryk motoryzacyjnych w Polsce, które wyprodukowały 483,8 tys. pojazdów, czyli o 10,1% więcej niż w 2021 r.

– Rok 2022 to niestety kolejny rok spadków w rejestracjach pojazdów w Polsce. Wzrosty zanotowały jedynie segmenty pojazdów nisko- i zeroemisyjnych oraz marki premium. Dynamiczny wzrost rejestracji samochodów z napędami alternatywnymi nie dziwi w świetle europejskich rozwiązań legislacyjnych i należy się spodziewać, że w najbliższych latach nadal będziemy obserwować wzrost liczby rejestracji tych właśnie pojazdów. Segment premium to tradycyjnie grupa pojazdów najmniej wrażliwa na gorszą koniunkturę gospodarczą. To pojazdy, które są kupowane przez ludzi bardzo zamożnych oraz dla wyższej kadry managerskiej w firmach. Bardzo cieszy wzrost produkcji, a biorąc pod uwagę fakt, że krajowi producenci zapowiadają w najbliższych latach uruchomienie produkcji kolejnych modeli, można oczekiwać, że rok 2023 zakończy się znacznie większym wzrostem produkcji niż ubiegły – ocenia Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Z raportu firmy doradczej KPMG i PZPM wynika, że liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w Polsce w 2022 r. wyniosła 419,7 tys. sztuk, co przełożyło się na spadek o 6% w porównaniu z 2021 r. Klienci indywidualni zarejestrowali 121,6 tys. nowych samochodów – o 5,1% więcej niż rok wcześniej. O 9,9% mniej samochodów (298,2 tys.) zarejestrowali z kolei w 2022 roku klienci instytucjonalni. 

Producenci samochodów osobowych marek popularnych sprzedali w Polsce w ubiegłym roku 323,7 tys. pojazdów, co oznacza spadek sprzedaży o 8,9% r/r. Rok 2022 był natomiast lepszy dla segmentu samochodów osobowych marek premium+, których zarejestrowano 96,1 tys. co przełożyło się na 5,2% wzrost r/r. Za ten wzrost odpowiadają przede wszystkim klienci indywidualni, którzy w ubiegłym roku zarejestrowali 15,6 tys. nowych samochodów premium+, aż o 59,3% więcej niż w 2021 r.

Maleje dynamika sprzedaży samochodów z napędami alternatywnymi

Według KPMG i PZPM sprzedaż nowych samochodów osobowych napędzanych paliwami alternatywnymi w 2022 r. wyniosła 170,2 tys. pojazdów, co oznacza wzrost o 6,2% w stosunku do 2021 r. W tym czasie klienci instytucjonalni zarejestrowali 121,7 tys. tego typu samochodów co przełożyło się minimalny wzrost o 0,5% r/r. Z kolei klienci indywidualni kupili 48,5 tys. nowych samochodów tego typu – o blisko 24% więcej w stosunku do 2021 r.

– Najsilniejszy wzrost sprzedaży samochodów z napędami alternatywnymi w Polsce zanotowano w grupie samochodów elektrycznych. W 2022 r. zarejestrowano 11,3 tys. tego typu pojazdów, czyli o 58,1% więcej niż w 2021 r. W ubiegłym roku większa sprzedaż w stosunku do 2021 r. dotoczyła również samochodów hybrydowych plug-in (9,7 tys., wzrost o 5,8%) oraz samochodów hybrydowych, których zarejestrowano 136,9 tys. – o 5,1% więcej. Jedynie samochody osobowe napędzane LPG zamknęły 2022 r. spadkiem sprzedaży na poziomie 9,5% r/r z liczbą 12,2 tys. zarejestrowanych pojazdów – mówi Mirosław Michna, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, lider doradztwa dla sektora motoryzacyjnego w KPMG w Polsce.

Rekordowa liczba rejestracji pojazdów ciężarowych

Po rekordowo dobrym 2021 r. dla segmentu samochodów dostawczych, liczba ich rejestracji w 2022 r. zmniejszyła się o 15,8% r/r i wyniosła 62 tys. Spadła sprzedaż zarówno pojazdów z napędami diesla (-17,7% r/r), jak i benzynowymi (-8,1% r/r). Ponad dwukrotnie wzrosła natomiast liczba rejestracji pojazdów dostawczych z napędem alternatywnym i wyniosła 1,7 tys. (wzrost o 111,5%). Rekordową liczbę sprzedaży, już drugi rok z rzędu, odnotował rynek pojazdów ciężarowych. W 2022 r. zarejestrowano 34,9 tys. nowych samochodów ciężarowych – o 6,8% więcej niż w 2021 r. Spadki sprzedaży w 2022 roku dotknęły z kolei rynek przyczep i naczep (-12%), autobusów (-14,7%) oraz motorowerów (-10,2%).

Produkcja pojazdów samochodowych w Polsce wzrosła o 10,1%

W 2022 r. wyprodukowano w Polsce 483,8 tys. pojazdów samochodowych o 10,1% więcej niż w 2021 r. Z fabryk w Polsce wyjechało w tym czasie 223,7 tys. samochodów dostawczych i ciężarowych, co przełożyło się na wzrost o 29% r/r. Spadek odnotowano w produkcji samochodów osobowych (-2,2 % r/r) i autobusów (-2,8 %).