PKP Intercity obniża ceny biletów

Materiały prasowe

Po szoku cenowym jakiego doznali podróżujący PKP Intercity 11 stycznia br. przewoźnik poinformował dzisiaj, że obniża ceny biletów. Ceny bazowe na połączenia kategorii TLK i IC będą średnio o około 11% niższe od obecnie obowiązujących, zaś dla kategorii EIC i EIP – średnio o około 15%. Tym samym ceny mają powrócić do poziomu sprzed niecałego miesiąca. Nowe ceny zaczną obowiązywać od 1 marca 2023 r.

„Wprowadzenie niższych cen jest możliwe w związku z dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz dzięki zwiększeniu rekompensaty dla PKP Intercity na 2023 rok w ramach umowy dot. świadczenia usług publicznych (PSC, z ang. Public Service Contract)” – czytamy w komunikacie przewoźnika.

Dzieje się to w ramach umowy pomiędzy PKP Intercity a Ministerstwem Infrastruktury w zakresie świadczenia usług publicznych międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021 – 2030.

„Zwiększenie rekompensaty w ramach umowy PSC pozwala częściowo złagodzić znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, wynikający z bardzo dużego wzrostu cen energii elektrycznej spowodowanego przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę oraz tzw. putinflacją. Zakup energii elektrycznej stanowi największy koszt spółki. Jeszcze w 2019 roku koszt ten wyniósł ok. 500 mln zł brutto, w 2023 roku prognozowany koszt zakupu energii elektrycznej wyniesie aż 1,5 mld zł brutto, czyli trzy razy więcej” – napisano w oświadczeniu.

Przewoźnik podkreśla, że proponowane przez PKP Intercity oferty promocyjne pozwalają dodatkowo obniżać koszty podróży, podobnie jak obowiązujące w pociągach ulgi ustawowe. W ślad za niższymi cenami biletów jednorazowych, obniżone zostają także ceny biletów odcinkowych, Kart Intercity (uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach), jak również opłat na przewóz rowerów, psa oraz bagażu. Osoby, które kupiły bilety odcinkowe lub Karty Intercity w cenach obowiązujących od 11 stycznia br. otrzymają możliwość zwrotu środków proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych.

Przykładowe ceny biletów na popularnych trasach

PKP Intercity
PKP Intercity
PKP Intercity