Rekordowa wartość rynku fuzji i przejęć w Polsce w 2022 r.

Wartość transakcji fuzji i przejęć w Polsce osiągnęła w 2022 r. rekordowy poziom ok. 20 mld dol. Eksperci spodziewają się, że pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, aktywność inwestorów utrzyma się w tym roku na wysokim poziomie, m. in. za sprawą bardziej atrakcyjnych wycen przejmowanych spółek.

Z najnowszego raportu firmy doradczej Bain & Company wynika, że łączna wartość transakcji w Polsce była o ok. 1 mld dolarów wyższa niż w 2021 r. i niemal dwukrotnie większa niż w ostatnim przed wybuchem pandemii w 2019 r. Szacunki Bain & Company uwzględniają przejęcia dokonane przez inwestorów branżowych oraz spółki portfelowe należące do funduszy private equity. Do rekordowego ubiegłoroczny wyniku przyczyniły się dwa przejęcia dokonane przez koncern PKN Orlen – Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) i Grupy Lotos. O rynku fuzji i przejęć mówił też w wywiadzie dla ISBiznes.pl Piotr Grauer z KPMG. Pisaliśmy o tym TUTAJ a wideorozmowę można obejrzeć TUTAJ.

– Jak wynika z naszych analiz w ubiegłym roku wartość transakcji M&A w Polsce wzrosła o około 7 proc., a ich liczba o ponad jedną trzecią. Po kilku miesiącach niepewności spowodowanej wybuchem wojny w Ukrainie, inwestorzy powrócili do zakupów i spodziewamy się, że ta wzmożona aktywność utrzyma się także w tym roku. Sprzyjać temu będzie spadek wycen aktywów, zwłaszcza w sektorze technologii i ochrony zdrowia – mówi Paweł Szreder, partner Bain & Company.

Eksperci Bain & Company szacują, że średnia cena, po jakiej w ubiegłym roku inwestorzy strategiczni kupowali spółki spadła na świecie do najniższego poziomu od 10 lat i wyniosła 11,9 razy zysk EBITDA. Rok wcześniej inwestorzy płacili średnio 15,4-krotność zysku, co było najwyższym poziomem w historii. Analitycy spodziewają się, że w najbliższym czasie utrzyma się presja na dalszy spadek wycen spółek.

– Jak pokazują nasze analizy, inwestorzy branżowi, którzy podczas poprzednich okresów dekoniunktury gospodarczej decydowali się na przejęcia innych firm, wygrywali. Te odważne decyzje przynosiły bardzo dobre stopy zwrotów. Dlatego teraz, gdy ceny spółek są niższe, warto szukać okazji inwestycyjnych – mówi Paweł Szreder.

Wśród największych transakcji na polskim rynku, oprócz tych zrealizowanych przez PKN Orlen, był zakup spółki Lotos Paliwa przez węgierski MOL i Rafinerii Gdańskiej przez koncern Saudi Aramco. Istotne były też transakcje wyjścia z inwestycji przez fundusze private equity, w wyniku czego PKP Energetyka została przejęta przez Polską Grupę Energetyczną a Grupa Inelo przez Eurowag. Dużą transakcją o rzadkiej na polskim rynku strukturze był także wykup menedżerski Grupy Empik przez prezeskę zarządu Ewę Szmidt-Belcarz.

Rynek fuzji i przejęć w 2023 r.

Jak przewidują eksperci Bain & Company, w tym roku w centrum zainteresowania inwestorów pozostanie branża technologiczna. Uwaga będzie się koncentrować nie tylko na spółkach, które specjalizują się w segmencie IT, ale także na firmach, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania do usprawniania działalności i rewolucjonizują swoje branże. Dotyczy to na przykład sektora handlu, medycznego czy finansowego.

Podobnie jak w latach ubiegłych celem przejęć w Polsce mogą być spółki z sektora ochrony zdrowia, a także producenci dóbr konsumpcyjnych i spółki przemysłowe, m.in. ze względu na możliwości rozwijania sprzedaży eksportowej, czemu sprzyjać mogą zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw. Atrakcyjny jest nadal sektor odnawialnych źródeł energii, szczególnie w obszarze fotowoltaiki. Zdaniem ekspertów Bain & Company, branża ta wciąż jest mocno rozdrobniona i jednocześnie wymaga znacznych nakładów finansowych za sprawą przyspieszającej dekarbonizacji.

– Gorącym tematem w najbliższych latach będą inwestycje w sektory, które mogą skorzystać na dynamicznym trendzie budowy gospodarki zeroemisyjnej. Dotyczy to nie tylko spółek wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, ale też szeroko pojętej branży elektromobilności, logistyki czy magazynowania energii – dodaje Paweł Szreder.


Bain & Company to jedna z największych firm doradztwa strategicznego na świecie. Konsultanci Bain wspierają zarządy firm w podejmowaniu kluczowych decyzji z zakresu strategii, organizacji, fuzji i przejęć oraz we wdrażaniu innowacyjnych technologii. Bain & Company jest też wiodącym doradcą funduszy private equity. Firma powstała w 1973 roku w USA i posiada 65 biur w 40 krajach na świecie.