Fundusze VC zainwestowały w 2022 r. ponad 3,6 mld zł w polskie startupy

Wartość inwestycji venture capital na polskim rynku wyniosła w 2022 r. ponad 3,6 mld zł. Oznacza to zachowanie poziomu inwestycji z 2021 r. mimo inflacji i zagrożenia recesją – wynika z raportu PFR Ventures i Inovo VC „Transakcje na polskim rynku VC w 2022”.

Według raportu 244 fundusze venture capital zainwestowały ponad 3,6 mld zł w 435 polskich spółek. Liczba transakcji wyniosła 460. Wzrosła liczba firm objętych finansowaniem: w 2020 było to 300 podmiotów, w 2021 – 379 firm, w ubr. było to 435 firm. Oznacza to 15% wzrost rdr. Inwestycyjnie najlepszy był IV kw. 2022 r., wtedy  transakcje miały wartość ponad 1 mld zł, a ich liczba również była najwyższa. Jednak w całym 2022 r. odnotowano tylko jedną megarundę – polsko-fińska spółka Iceye pozyskała finansowanie na kwotę 560 mln zł. Zawarto tylko 4 transakcje na kwotę powyżej 100 mln zł. Były to finansowania dla spółek Ramp (330 mln zł), Vodeno (274 mln zł), Silent Eight (170 mln zł) i SunRoof (134 mln zł).

Z 460 zawartych transakcji aż 120 dotyczyło funduszy PFR Ventures. Zapewniły one niemal 30% kapitału dla tworzących się młodych spółek. Z kolei 216 transakcji, stanowiących 9 proc. wartości całego finansowania, dokonały też fundusze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zapewniające kapitał zalążkowy dla młodych firm.

Niskie wskaźniki dla największych transakcji pokazują też nowy proces, który może w przyszłości utrudnić finansowanie młodych firm – spadek średniej wartości transakcji. W 2022 r. ich średnia wartość wynosiła 6,7 mln zł wobec 7,2 mln zł rok wcześniej. Oznacza to spadek wycen samych spółek i to nie bynajmniej z powodu ich mniej atrakcyjnych produktów niż rok wcześniej. Warto też zaznaczyć, że w co trzeciej firmie z 18 spółek, które pozyskały najwyższe finansowanie od funduszy VC, w latach 2019-2021 zmniejszono zatrudnienie. Ogólnie jednak liczba pracujących w startupach wzrosła.

Fundusze VC nie planują wychodzenia z rynku. Odwrotnie, mają jeszcze wiele wolnych środków, które chcą zainwestować w lokalne startupy. Jest to widoczne zwłaszcza w liczbie transakcji zalążkowych. Było ich 405 wobec 371 w 2021 r. Liczba rund finansowania późnego wzrosła z 51 w 2021 r. do 55 w roku 2022. Warto zauważyć, że najpowszechniej spotykanym modelem biznesowym młodych firm pozostaje SaaS (Software-As-Service), ale najczęściej dofinansowanymi nowymi firmami są medtechy z 13,7% udziału we wszystkich transakcjach w 2022 r. Nie jest to nowość – medtechy dominowały w finansowaniu także w 2021 i 2020 r.