Bank Pekao piąty raz z tytułem „The Best Trade Finance Provider”

odzdzial_banku_pekao_smyk_warszawa

Bank Pekao już po raz piąty otrzymał prestiżowe wyróżnienie „The Best Trade Finance Provider in Poland” przyznawane przez magazyn Global Finance. W tym ważnym, międzynarodowym rankingu oceniane są m.in.: znajomość lokalnych warunków ekonomicznych, wyczucie potrzeb klienta oraz innowacyjność w produktach i usługach.

Global Finance to magazyn skierowany do menedżerów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych i strategicznych. Tytuł „The Best Trade Finance Provider in Poland” jest przyznawany z uwzględnieniem opinii wyspecjalizowanych analityków biznesowych, dyrektorów korporacji oraz ekspertów technologicznych. Redakcja bierze pod uwagę również materiały i informacje nadesłane przez dostawców usług finansowych, a także niezależne badania.  

Zwycięzcami są instytucje finansowe, które najlepiej zaspokajają szczególne potrzeby firm działających na rynkach międzynarodowych. Kryteria, według jakich oceniani są uczestnicy konkursu to: znajomość lokalnych warunków i potrzeb klientów, sytuacja finansowa
i bezpieczeństwo, relacje i zarządzanie strategiczne, atrakcyjność cenowa, inwestycje kapitałowe oraz innowacje w produktach i usługach.

–  Mamy jasny cel umacniania się na pozycji lidera finansowania handlu w Polsce. Nagrodę, którą otrzymujemy już po raz piąty traktuję jako  docenienie naszych wysiłków i zachętę do dalszej pracy, szczególnie w tak wymagających warunkach makroekonomicznych i sytuacji geopolitycznych zawirowań – mówi Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Bank Pekao jest liderem sektora bankowego w Polsce w obszarze finansowania handlu. Oferuje całe spektrum usług i produktów wspierających ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw. W Departamencie Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu stworzone zostało centrum kompetencji łączące  know-how z zakresu usług finansowania i rozliczania transakcji międzynarodowych oraz zabezpieczania ryzyka w obrocie handlowym. Klienci Pekao otrzymują kompleksową ofertę dopasowaną do ich indywidualnych potrzeb.

Chcemy przyczyniać się do sukcesu polskiego biznesu na rynkach międzynarodowych. Rynek międzynarodowy się zmienia i my zmieniamy się razem z nim  – rozwijając nasze produkty finansowe oraz poszerzając kompetencje. Robimy to wsłuchując się w głos naszych klientów. Nagroda jest dla nas wyróżnieniem i potwierdzeniem właściwie dobranego kierunku naszych działań  – dodaje Piotr Stolarczyk, dyrektor Departamentu Bankowości Międzynarodowej i Finansowania Handlu w Banku Pekao.