Carrefour płaci klientom za plastik i aluminium

Carrefour rusza z testem nowego systemu kaucyjnego w woj. śląskim stawiając butelkomaty w swoich 10 sklepach i zapłaci klientom za plastik oraz aluminium. Nowy system Carrefoura i EKO-Punktu to szansa na zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi w Polsce oraz wsparcie budżetu domowego Polaków w czasach wysokiej inflacji.

– Carrefour Polska realizując swoją misję handlową, aktywnie działa na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego w Polsce. Wiele z wdrożonych przez nas inicjatyw, jak na przykład odbiór butelek zwrotnych bez konieczności okazywania paragonu ich zakupu, było bodźcem do pozytywnych zmian w całej naszej branży, a także pozwoliło na ponowne rozbudzenie obiegu opakowań zwrotnych na polskim rynku – mówi Justyna Orzeł, wiceprezes i sekretarz generalna Carrefour Polska.

Ministerstwo Środowiska i Klimatu, w ślad za rosnącymi wyzwaniami klimatycznymi oraz zmianami w prawie unijnym, prowadzi obecnie prace nad regulacjami prawnymi, których celem jest wypracowanie i wdrożenie nowego systemu kaucyjnego w Polsce. Wyprzedzając planowane regulacje, Carrefour Polska we współpracy z EKO-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań rozpoczęły test własnego rozwiązania, w którym w zamian za zwrócone opakowania plastikowe i aluminiowe po napojach, sieć będzie wypłacać swoim klientom pieniądze w postaci e-bonów na zakupy.  Carrefour Polska i EKO-Punkt uruchamiają w 10 sklepach Carrefour w województwie śląskim test butelkomatów, do których można oddawać butelki plastikowe oraz puszki aluminiowe po napojach. Za każde oddane opakowanie, sieć wypłaci klientom 15 groszy w postaci e-bonów, którymi od razu można zapłacić za zakupy.

– Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie to pozwoli naszym klientom jeszcze bardziej zaangażować się w działania na rzecz czystego środowiska w naszym kraju oraz będzie miało dla nich odczuwalny wymiar materialny – dodaje Justyna Orzeł.

– EKO-Punkt jako lider w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi od dwóch dekad przyczynia się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poddając recyklingowi odpady wytworzone przez mieszkańców Polski. W roku 2022 zebraliśmy i przekazaliśmy do recyklingu ponad 200 tys. ton odpadów opakowaniowych, które zostały przetworzone na nowe produkty w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozwoliło to na ograniczenie wolumenu utylizowanego na składowiskach odpadów, znaczne oszczędności energii w produkcji nowych opakowań a także ograniczenie eksploatacji nowych złóż surowców pierwotnych w postaci złóż mineralnych czy lasów– mówi Leszek Pieszczek, przewodniczący rady nadzorczej EKO-Punktu Organizacji Odzysku Opakowań.

– Projekt realizowany wspólnie z Carrefour ma na celu nadać wartość odpadom powstającym w gospodarstwach domowych oraz dzięki temu zwiększyć wolumen odpadów przekazywanych do powtórnego przetworzenia przyczyniając się tym samym do realizacji poziomów recyklingu wyznaczonych przez Unię Europejską – dodaje Leszek Pieszczek.

Z danych GUS z ostatnich lat wynika, że statystyczny Polak wytwarzał średnio ponad 350  kg odpadów rocznie. Część z nich trafiła do ponownego przetworzenia, ale znaczna większość wylądowała na składowiskach odpadów. Według danych Global Waste Index opublikowanych przez Sensoneo.com w 2022 r. (na bazie danych uzyskanych w 2019 r.) Polska znalazła się na 13. miejscu na świecie pod względem efektywności zarządzania odpadami komunalnymi. W naszym kraju do recyklingu trafiła mniej więcej jedna czwarta z nich (26,6%). Zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie miało szczególne znaczenie, ponieważ właśnie w odniesieniu do tych odpadów Komisja Europejska zatwierdziła 65-proc. poziom recyklingu w perspektywie do roku 2035.

Gdzie są butelkomaty PETfur Carrefoura?

Carrefour podaje, że , że butelkomaty PETfur stanęły w 8 hipermarketach Carrefour: w Sosnowcu, Rybniku, Kędzierzynie Koźlu, Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie, Chorzowie, Gliwicach oraz Katowicach, a także 2 supermarketach: w Pszczynie i Zabrzu (ul. Chopina). Automaty przyjmują butelki oraz puszki w formie nie zgniecionej oraz takie, na których nie został uszkodzony kod kreskowy. Po zakończeniu zwrotu opakowań, maszyna wygeneruje podsumowanie oraz e-bon z całościową kwotą odpowiadającą liczbie zwróconych opakowań. E-bonem od razu można zapłacić za zakupy w danym sklepie Carrefour i jest on ważny do końca danego dnia. Zebrane w butelkomatach opakowania trafią do zakładów zajmujących się profesjonalnym recyklingiem oraz po przetworzeniu, powrócą w pierwotnej formie na półki sklepowe.

Carrefour podkreśla, że wraz z EKO-Punktem będzie aktywnie przyglądał się wynikom realizowanego testu oraz planowanym zmianom ustawodawczym w tym zakresie. Celem partnerów projektu jest jak najlepsze dostosowanie finalnego system odbioru opakowań do ostatecznych przepisów, które będą obowiązywały w naszym kraju.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce blisko 950 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

EKO-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań jest spółką należącą do grupy Remondis, lidera w zbieraniu i zagospodarowaniu odpadów, która ma 500 oddziałów i przedsiębiorstw partnerskich w 21 krajach. Od 2001 r. spółka EKO-Punkt realizuje obowiązki ustawowe w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych przedsiębiorstw wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek polski.