ESG – jak to robią w Jastrzębskiej Spółce Węglowej?

Przy okazji prezentacji wyników spółki za III kw. 2022 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) po raz pierwszy zaprezentowała również strategię działań spółki w obszarze ESG. Jak zapowiedział podczas konferencji wynikowej prezes JSW, spółka będzie te dane prezentować regularnie

– Minimum raz do roku będziemy pokazywać kompletne realizacje naszych działań w obszarze ESG – poinformował Tomasz Cudny prezes JSW.

Działania w obszarze ESG są raportowane w 3 obszarach: środowisko, odpowiedzialność społeczna oraz ład korporacyjny. W ramach strategii środowiskowej spółka przystąpiła do ratingu CDP (Carbon Disclosure Program) oraz zaproponowała Program Redukcji Metanu. 

– Jednym z kamieni milowych jest wskazany poziom śladu węglowego jaki chcemy osiągnąć do 2030 r. a przecież w naszym przypadku 74% śladu węglowego to jest metan. Ten metan jest dla nas też bardzo ważnym obszarem bezpieczeństwa pracy.  Do 2030 r. chcemy obniżyć redukcję emisji metanu o wartość 112 mln m3. Przypominam, że emisja całego metanu całej naszej produkcji rocznie to 400 mln m3. Nasze działania w tym kierunku są już daleko posunięte – tłumaczył prezes JSW.

Sama redukcja śladu węglowego JSW ma być niższa o 30% do 2030 r. (liczone względem roku 2018).

W zakresie Odpowiedzialności Społecznej, JSW wspiera w ramach programów wakacyjnych 6 tys. dzieci oraz podpisała list intencyjny z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach w zakresie praktyk studenckich. W ramach Ładu Korporacyjnego spółka zapisała realizację ekoprojektów dla Grupy Kapitałowej JSW.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.