NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 14% kw/kw do 277,5 mld zł w II kw. 2022

Warszawa, 08.11.2022 (ISBnews) – Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 277,5 mld zł w II kw. 2022 r., co oznacza wzrost o 14% kw/kw, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Transakcje bezgotówkowe stanowiły 94,1% łącznej liczby wszystkich transakcji kartami; pozostałe 5,9% wszystkich transakcji stanowiły transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back).

“Według danych od banków, w II kwartale 2022 r. przeprowadzono 2,349 mld transakcji kartami płatniczymi o łącznej wartości 277,5 mld zł. W porównaniu do kwartału poprzedzającego był to wzrost zarówno liczby transakcji (wzrost o 18,8%), jak i wartości przeprowadzonych transakcji (wzrost o 14%). W II kwartale 2022 r. przeprowadzono 2,21 mld transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost o 19,3%. Transakcje bezgotówkowe stanowiły już 94,1% łącznej liczby wszystkich transakcji kartami. Pozostałe 5,9% wszystkich transakcji stanowiły transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back). Wartość transakcji bezgotówkowych w II kwartale 2022 r. wyniosła 155,1 mld zł, co w porównaniu do poprzedzającego kwartału stanowiło wzrost o 20,2%. Karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio 50 razy (w poprzednim kwartale było to 42 razy). Pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 70 zł (analogicznie jak w poprzedzającym kwartale)” – czytamy w “Informacji o kartach płatniczych II kwartał 2022 r.”.

W II kw. 2022 r. odnotowano wzrost liczby transakcji kartami płatniczymi w internecie, podano także.

“Według danych od agentów rozliczeniowych, w II kwartale 2022 r zrealizowano w Internecie 53,7 mln transakcji kartami płatniczymi, co oznacza w porównaniu do kwartału poprzedzającego wzrost o 9%. Wartość transakcji w internecie opiewała na kwotę 8,3 mld zł i w porównaniu do poprzedzającego kwartału była większa aż o 1,246 mld zł (wzrost o 9%)” – czytamy dalej.

Na koniec czerwca 2022 r. znajdowało się na rynku polskim 43,9 mln kart płatniczych i porównując ze stanem na koniec marca 2022 r. jest to więcej o 303 tys. kart (wzrost o 0,7%).

Podstawową kategorią kart w Polsce pozostają karty debetowe (83,7%), ich liczba zwiększyła się o 594 tys. w ciągu kwartału (wzrost o 1,6% kw/kw). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (11,4%), których łączna liczba na przestrzeni II kw. 2022 r. zmniejszyła się o 66,2 tys. (spadek o 1,3%) i wyniosła 5,02 mln szt. Udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych wyniósł 94,5% i była to wartość najwyższa z dotychczas notowanych (w poprzednim kwartale udział ten stanowił 93,4%), podał NBP.

Na przestrzeni II kw. 2022 r. liczba bankomatów zwiększyła się o 291 urządzeń (wzrost o 1,4%). Na koniec czerwca 2022 r. w Polsce funkcjonowało 21.501 bankomatów.

“Na koniec czerwca 2022 r. placówek oferujących usługę cash back było 280,5 tys. W porównaniu do marca br. przybyło ich zaledwie 1,7 tys. placówek, co stanowi nieznaczny wzrost o 0,6%” – czytamy dalej.

Na przestrzeni II kwartału 2022 r. zarejestrowano 5,84 mln wypłat sklepowych (cash back) na łączną kwotę 819,6 mln zł.

“W omawianym kwartale odnotowano zwiększenie liczby transakcji o 605,6 tys. (wzrost o 11,6%), przy równoczesnym zwiększeniu łącznej wartości przeprowadzonych transakcji o 71,9 mln zł (wzrost o 9,6%). Zatem w II kwartale 2022 r. miało miejsce wyraźnie większe wykorzystanie wypłaty sklepowej (cash back) niż w kwartale poprzedzającym” – czytamy także w raporcie.

(ISBnews)