We Wrocławiu rozpoczęła się budowa proekologicznej myjni PKP Intercity

Na terenie stacji postojowej we Wrocławiu został wmurowany kamień węgielny pod budowę w pełni zautomatyzowanej eko-myjni. Wykonawcą będzie Mostostal Warszawa. Warta 37 mln inwestycja spełni wszystkie standardy ekologiczne i jest kolejną w ramach rozbudowy, modernizacji i poprawy warunków pracy w stacjach postojowych narodowego przewoźnika

W ramach umowy na terenie bocznicy PKP Intercity we Wrocławiu powstanie myjnia wraz z urządzeniami i towarzyszącą infrastrukturą. Planowany termin oddania obiektu to grudzień 2023 r., a wartość inwestycji wynosi 37 mln zł. Dodatkowo wykonawca przeszkoli pracowników przewoźnika i przez 3 lata będzie świadczyć usługi gwarancyjne.

Budowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity”, na realizację którego PKP Intercity uzyskało dofinansowanie ze środków UE w wysokości ponad 515 mln zł. W sumie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało już ponad 1,01 mld zł.

– Nowa myjnia we Wrocławiu to jedna z siedmiu takich inwestycji zaplanowanych w Polsce. Poprawi warunki pracy załogi stacji we Wrocławiu, będzie przyjazna dla środowiska i podniesie jakość usług dla pasażerów. To także część wielkiego programu rozwoju polskiej kolei, która przeżywa wielki boom inwestycyjny. Budujemy nowe dworce, odbudowujemy linie kolejowe, modernizujemy i kupujemy nowoczesny, wygodny tabor, poprawiamy zaplecza techniczne. To są inwestycje warte dziesiątki miliardów złotych, które napędzają całą polską gospodarkę mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Budowa nowej myjni we Wrocławiu jest kolejnym elementem konsekwentnie realizowanego planu rozwoju PKP Intercity, tak aby był on zrównoważony i jak najbardziej neutralny dla środowiska. Kolej to zielony transport przyszłości, dlatego intensywnie inwestujemy w nowoczesny tabor, czego przykładem jest chociażby ogłoszony przetarg na zakup 300 nowych wagonów z opcją rozszerzenia zamówienia o dodatkowe 150 pojazdów. Przy tak ogromnych inwestycjach w rozbudowę floty, potrzebujemy inwestycji także w nowoczesną, przyjazną środowisku infrastrukturę, która zapewni wysoki standard obsługi technicznej naszego parku taborowego – tłumaczy Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity.

Ekologiczne rozwiązania

Myjnia będzie obiektem całorocznym, wyposażonym w system zbierania deszczówki i stanowisko do zabezpieczenia taboru przed oblodzeniem. Ponadto będzie posiadać własną oczyszczalnię ścieków z obiegiem zamkniętym wody technologicznej, pozwalającym na wielokrotne jej wykorzystywanie. Pomieszczenia techniczne zasili energia elektryczna pozyskana z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachu obiektu. Nowoczesna hala myjni wyposażona zostanie w samojezdne portale ze szczotkami i dyszami wzdłuż linii toru i będzie liczyć ok. 200 metrów długości. Ponadto automatyczne dozowanie środków czyszczących pozwoli na zmniejszenie ich zużycia, skrócenie czasu mycia pojedynczego składu oraz czyszczenie wnętrz pociągów.

– Zrealizowane inwestycje poprawią jakość świadczonych przez PKP Intercity usług dzięki zapewnieniu wysokiego standardu obsługi nowoczesnego taboru, a także przybliżą spółkę do neutralności klimatycznej. Unowocześnienie zaplecza technicznego we Wrocławiu pozwoli na oszczędniejsze gospodarowanie wodą i częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Inwestycja ta poprawi również warunki pracy naszych specjalistów. Łączna wartość wszystkich projektów realizowanych lub już zakończonych na terenie bocznicy kolejowej PKP Intercity we Wrocławiu to ponad 75 mln zł brutto – podkreśla Krzysztof Świerczek, członek zarządu PKP Intercity.

Wrocławska stacja postojowa zyskuje nowe oblicze

Poza budową myjni, trwa trzeci etap przebudowy hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny. Obiekt ma duże znaczenie dla PKP Intercity – na wrocławskiej stacji postojowej wykonuje się bieżące i awaryjne naprawy taboru oraz przeglądy techniczne pojazdów trakcyjnych od pierwszego do czwartego poziomu utrzymania. Dzięki zakończeniu trzeciego etapu modernizacji obiektu poprawi się jego gospodarka wodna oraz podniesiony zostanie standard utrzymania taboru i ergonomia pracy zatrudnionych specjalistów. Zakończenie prac planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku. Wykonawcą jest również Mostostal Warszawa. Wartość całego kontraktu wynosi blisko 30 mln zł.

– Mostostal Warszawa zwiększa swoją aktywność w obszarze inwestycji kolejowych. Oprócz ważnych inwestycji, które realizujemy we Wrocławiu, jesteśmy również wykonawcą modernizacji Dworca PKP Gdańsk Główny. Od lat pozostajemy sprawnym i wiarygodnym partnerem dla polskich kolei. Jesteśmy także coraz bardziej obecni na terenie Dolnego Śląska, gdzie realizujemy prestiżowe inwestycje publiczne i prywatne  – mówi Jacek Szymanek, członek zarządu Mostostalu Warszawa.

W I kw. 2022 r. zakończyła się przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w hali wagonowni na bocznicy Wrocław Główny. Wykonawcą prac w ramach wartej 8,6 mln zł umowy była firma EL-IN.

Inwestycje w nowoczesne, przyjazne środowisku stacje postojowe

Obiekt we Wrocławiu to kolejna z zaplanowanych 7 nowoczesnych myjni, w które zostaną wyposażone stacje postojowe w ramach konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity. Pierwsza myjnia automatyczna została uruchomiona w czerwcu br. na stacji postojowej Warszawa Grochów. Trwają również prace projektowe dot. budowy myjni automatycznej dla pociągów na stacji postojowej Kraków Główny Zachód.

Aby zapewnić wysoki standard obsługi nowoczesnego taboru, do 2030 r. spółka zainwestuje 2,6 mld zł w przyjazne środowisku stacje postojowe i zaplecza techniczne. Unowocześnienie infrastruktury technicznej przyniesie standaryzację obiektów. Po zakończeniu inwestycji będą one podzielone na trzy kategorie, dostosowane do odpowiedniego standardu uwzględniającego potrzeby taborowe w danej lokalizacji pod kątem realizacji rozkładu jazdy. W 2030 r. PKP Intercity będzie dysponować 52 stacjami postojowymi i bocznicami kolejowymi na terenie całej Polski.