Rynek złotej biżuterii w rękach Chin i Indii

Złoto niezmiennie cieszy się zainteresowaniem ze strony różnych sektorów, jak sektor inwestycji czy biżuteryjny, a także m.in. ze strony przemysłu, elektroniki czy stomatologii. Jest też pożądanym aktywem inwestycyjnym w chwilach niepewności gospodarczej, jednak w przyszłości jego wartość kulturowa może spaść, ze względu na preferencje młodych ludzi do cyfrowej wersji złota

Z danych Finbold wynika, że Chiny i Indie kontrolowały 60,53% światowego rynku złotej biżuterii złotej liczonego w tonach sprzedanego złota w 2021 r. W Chinach w 2021 r. sprzedano 675 ton złota na biżuterię, a ich udział w światowym rynku wyniósł 31,77%, podczas gdy indyjscy konsumenci zakupili 611 ton, co stanowi 28,76% udziału w rynku złotej biżuterii.

Azja Południowo-Wschodnia obejmująca Indonezję, Tajlandię, Wietnam, Singapur i Malezję, zakupiła łącznie 64 tony złota.

Inni wiodący konsumenci złota jubilerskiego to Stany Zjednoczone (149 ton), Europa (68 ton), Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie łącznie (68 ton), podczas gdy reszta świata ma trzeci co do wielkości udział (489 ton) wynoszący 23,02%.

Popyt na złoto według sektorów

Dzieląc popyt na złoto według sektorów, to sektor biżuterii zajmował w III kw. 2022 r. pierwsze miejsce z popytem 67,17 mln uncji, a drugie sektor inwestycji z 30,56 mln uncji, podczas gdy popyt na sztabki zajmuje trzecie miejsce z 30,52 mln uncji. Czwarte miejsce należy do przemysłu, który kupił 11,7 mln, podczas gdy elektronika jest na piątej pozycji kupując 9,61 mln uncji.

Ponadto inne najważniejsze sektory wykorzystujące złoto to banki centralne (9,19 mln uncji), sektor produkcji monet (7,07 mln uncji), stomatologia (0,38 mln uncji) i inne (1,64 mln uncji).

Perspektywy rynku złota

Finbold zbadał w raporcie możliwe perspektywy dla rynku złota w przyszłości w obliczu globalnej niepewności gospodarczej.

– Warto zauważyć, że złoto może stracić swoją wartość kulturową w przyszłości, biorąc pod uwagę istniejące oznaki, że metal szlachetny traci popularność, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy preferują jego cyfrową wersję – wskazuje Finbold.

– Jednak ze względu na globalną inflację, inwestorzy detaliczni prawdopodobnie będą gromadzić to aktywo jako status wartości. Jednocześnie podwyżki stóp procentowych ze względu na inflację, prawdopodobnie nadadzą znaczenie wartości innym produktom, jak giełdowe fundusze inwestujące w złoto (ETF) – dodaje. Z powodu spadków światowych cen od lipca 2020 r., popyt konsumentów na złoto z wykorzystaniem do różnych celów prawdopodobnie wzrośnie, zwłaszcza przy panującej niepewności gospodarczej.