Compremum: Kontrakt dla PKP PLK jest realizowany stabilnie z dodatnią marżą

Warszawa, 12.10.2022 (ISBnews) – Compremum ocenia, że kontrakt na budowę infrastruktury systemu ERTMS-GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) jest realizowany stabilnie i na dodatniej marży dla spółki oraz że ryzyko nałożenia kar umownych jest niskie, wynika ze słów członków zarządu. Niedawno Herkules Infrastruktura – jeden z członków konsorcjum wykonawczego na tym kontrakcie – złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz równolegle o ogłoszenie upadłości.

“Kontrakt jest realizowany stabilnie. Z naszej strony wszystkie trzy kamienie milowe, które były na tym kontrakcie, zostały wykonane terminowo. Teraz już tylko obowiązuje nas termin końcowy. Jeśli chodzi o poziom zaawansowania, to jest ok. 60%. Na 30 czerwca było to ok. 54% […] Jeśli chodzi o sprawę naszego konsorcjanta, jest to w jakimś stopniu problem dla nas, aczkolwiek mieliśmy w zeszłym tygodniu komitet sterujący, na którym wszyscy konsorcjanci potwierdzili chęć kontynuacji zadania, łącznie z Herkulesem. […] Prace idą, nawet po stronie Herkulesa” – powiedział wiceprezes Łukasz Fojt podczas konferencji prasowej.

“Koszty, wzrost cen – oczywiście w jakimś stopniu nas dotknęły. […] Cały czas mamy ten kontrakt dodatni. […] Liczymy też na waloryzację, mamy ją w tym kontrakcie zapisaną. Złożyliśmy roszczenie o waloryzację i mam nadzieję, że otrzymamy waloryzację” – dodał Fojt, pytany czy wzrost kosztów nie pochłonął zysków na tym kontrakcie.

Wraz z realizacją kontraktu, postępują przygotowania do aneksu nr 3 do umowy z PKP PLK.

“Kontrakt jest realizowany. Jest negocjowany, mam nadzieję, że to już jest końcówka negocjacji aneksu nr 3 i w zależności od tego, co się w tym aneksie nr 3 znajdzie, to będą takie czy inne decyzje zamawiającego. […] Zakładamy, że będzie ustalony nowy harmonogram; w zależności od tego będą pewnie podejmowane decyzje przez PLK. Ryzyko kar szacujemy jako niskie” – poinformował prezes Paweł Piotrowski, pytany o kwestię nałożenia ewentualnych kar umownych.

W marcu 2018 r. konsorcjum Nokii, Herkulesa oraz Wasko i Compremum (wtedy Pozbudu) zawarło umowę na zaprojektowanie i budowę sieci GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych. Termin realizacji prac o wartości 2,79 mld zł brutto wynosił 62 miesiące od daty rozpoczęcia.

Pod koniec września br. Herkules Infrastruktura – spółka zależna Herkulesa będąca członkiem konsorcjum – złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz równolegle wniosek o ogłoszenie upadłości.

Compremum (dawniej Pozbud) prowadzi działalność operacyjną w czterech segmentach: budownictwo teletechniczne, stolarka otworowa, odnawialne źródła energii (OZE), przemysł kolejowy. Od 2008 roku spółka jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)