NBP: Zysk netto sektora bankowego to 8,25 mld zł po sierpniu wobec 4,86 mld zł po lipcu

Warszawa, 04.10.2022 (ISBnews) – Zysk netto sektora bankowego wyniósł 8,25 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2022 roku, poinformował Narodowy Bank Polski. W okresie styczeń-czerwiec zysk sektora wyniósł 4,86 mld zł.

Według wcześniejszych informacji NBP, zysk netto sektora bankowego wyniósł 9,04 mld zł w okresie styczeń-sierpień 2021 r.

Przy danych za lipiec br. NBP zaznaczył: “Istotna zmiana wartości w porównaniu do poprzedniego okresu wynika z ujęcia skutków wakacji kredytowych w księgach finansowych banków”.

Przychody odsetkowe wyniosły w pierwszych ośmiu miesiącach roku 70,15 mld zl mld zł wobec 59,33 mld zł po lipcu. Koszty odsetkowe wyniosły 22,88 mld zł wobec 17,79 mld zł po lipcu.

Przychody z opłat i prowizji wyniosły 16,26 mld zł po sierpniu wobec 14,18 mld zł zł po lipcu. Koszty wyniosły po sierpniu 3,79 mld zł wobec 3,24 mld zł po lipcu.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 4,92 mld zł na koniec sierpnia br. (wobec 4,19 mld zł miesiąc wcześniej).

(ISBnews)