Moskwa: Nasze zastrzeżenia do rozporządzenia UE ws. zużycia energii dot. podstawy prawnej

Warszawa, 30.09.2022 (ISBnews) – Polska zgłosiła swój sprzeciw wobec unijnego rozporządzenia, które ma określać cele redukcyjne zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu, ograniczać przychody wytwórców energii elektrycznej, którzy wykorzystują np. OZE oraz nakładać podatek solidarnościowy, wynika z wypowiedzi minister klimatu i środowiska Anny Moskwy. Zastrzeżenia dotyczą podstawy prawnej rozporządzenia. W ocenie minister środki o charakterze podatkowym powinny być przyjmowane jednomyślnie. 

Moskwa uczestniczyła w posiedzeniu ministrów ds. energii państw UE.

Polska zgłosiła swoje uwagi do projektowanego rozporządzenia Rady ws. interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu zaradzenia wysokim cenom energii.

“Nasze zastrzeżenia wobec rozporządzenia dotyczą przede wszystkim jego podstawy prawnej. Nadal podtrzymujemy, że środki o charakterze podatkowym powinny być przyjmowane jednomyślnie – dlatego Polska zgłosiła swój sprzeciw” – powiedziała Moskwa, cytowana w komunikacie.

Obecne ceny gazu ziemnego osiągnęły niedopuszczalny poziom, dlatego Polska proponuje wprowadzenie skutecznego i elastycznego mechanizmu – limitu cenowego, który regulowałby ceny gazu. Rozwiązanie to spowoduje zmniejszenie presji cenowej oraz zminimalizuje wahania cen surowca na giełdzie, ocenia MKiŚ.

“Wszystkie transakcje dotyczące gazu powinny być objęte limitem cenowym. Dotyczy to każdego rodzaju gazu […]. Polska, wraz z grupą 15 państw członkowskich, zgłosiła taką propozycję. Komisja Europejska musi takie rozwiązanie przyjąć” – podkreśliła minister.

Jak podano w komunikacie Polska nie popiera rozwiązań, które narzucają obowiązki redukcji zużycia energii, ale uważa, że jednolite, wiążące cele redukcji zużycia energii elektrycznej nie są dobrym pomysłem, ponieważ dla niektórych państw mogą być trudniejsze do realizacji niż dla innych.

“Każdy kraj samodzielnie powinien decydować w jakim zakresie wprowadza oszczędności zużycia energii. Polska już wprowadziła skuteczne rozwiązania w tym zakresie. Nie potrzebujemy natomiast odgórnych i przymusowych nakazów. Sami możemy decydować o jakie rozwiązania jesteśmy w stanie wprowadzić, aby oszczędnie gospodarować zasobami energii elektrycznej” – wskazała minister, cytowana w komunikacie.

Wcześniej Rada podała w komunikacie, że osiągnęła porozumienie polityczne ws. ogólnego celu redukcji 10% zużycia energii elektrycznej brutto oraz obowiązkowego celu redukcji 5% zużycia energii elektrycznej w godzinach szczytu. Poinformowano, że państwa członkowskie mają określić 10% godzin szczytu między 1 grudnia 2022 r. a 31 marca 2023 r., podczas których zmniejszą popyt. W tym okresie państwa członkowskie mają mieć swobodę wyboru odpowiednich środków w celu zmniejszenia zużycia dla obu celów.  

Rada – jak podano – zgodziła się na ograniczenie przychodów rynkowych do 180 euro/MWh dla wytwórców energii elektrycznej, w tym pośredników, którzy do produkcji energii elektrycznej wykorzystują tzw. technologie inframarginalne, takie jak odnawialne źródła energii, energia jądrowa i węgiel brunatny. 

W komunikacie Rady podano, ze ministrowie ds. energii państw Unii uzgodnili zasady wprowadzenia tymczasowego podatku solidarnościowego od zysków przedsiębiorstw działających w sektorach ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla i rafinerii.

(ISBnews)