Sławomir Dudek, SGH: Potrzebujemy wieloletniej polityki oszczędzania

https://www.youtube.com/v/g7KbWYucrSk?version=3