RPP kontynuuje po wakacjach cykl podwyżek stóp

Na wrześniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na podwyższenie stóp procentowych o 25 pb. Tym samym, stopa referencyjna wynosi od dziś 6,75% i jest najwyższa od stycznia 2003 r.

Stopa referencyjna NBP

Źródło: NBP

Komunikat po posiedzeniu zachował otwartą formę. W szczególności, kluczowy fragment dotyczący kolejnych ruchów Rady został skopiowany z poprzednich komunikatów bez żadnych modyfikacji:

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę na polską gospodarkę.

To, czego w komunikacie na pewno nie ma, to definitywnego zakończenia cyklu. Rada pozostaje zatem w trybie zależności od danych, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Zważywszy jednak na zwolnienie tempa podwyżek do standardowych 25 pb (do takich cykli zacieśnienia wszakże przyzwyczaiły nas poprzednie RPP), coś w myśleniu Rady się zmieniło. Niewątpliwie należy traktować to jako wyraz obaw o wzrost gospodarczy i przekonania o zbliżającym się końcu cyklu. Ten ostatni wniosek jest naszym zdaniem niewątpliwy, choć można nie zgadzać się co do stopy docelowej i momentu jej osiągnięcia. Naszym zdaniem kontynuacja podwyżek stóp w przyszłym roku jest bardzo mało prawdopodobna. Z kolei ponowne przyspieszenie ich tempa wymagałoby całkowitego zanegowania scenariuszy makro (odwołania spowolnienia / recesji), czego również się nie spodziewamy. Stopa docelowa w Polsce to najpewniej w świetle wyników dzisiejszego posiedzenia 7,00-7,25%. Więcej na temat przesłanek stojących za dzisiejszą decyzją dowiemy się z jutrzejszej konferencji prasowej prezesa NBP (15:00).

Piotr Bartkiewicz, ekspert Banku Pekao