Centra handlowe odbudowują biznes zdruzgotany przez pandemię

Pixabay

Branża centrów handlowych odbudowuje się po stratach z czasu lockdownów. Galerie handlowe zanotowały w czerwcu większe obroty, a w lipcu większą liczbę klientów niż w miesiącach poprzedzających pandemię, która zaczęła się w Polsce w marcu 2020 r.

– W czerwcu obroty centrów handlowych czwarty miesiąc z rzędu były wyższe niż przed pandemią, ale dynamika wzrostów w ostatnim, przeanalizowanym miesiącu była niższa niż w maju – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

– Ze wskaźnika Turnover Index wynika, że w czerwcu 2022 r. obroty branży wzrosły o 12% w porównaniu do czerwca 2019 r. Z kolei odwiedzalność w lipcu była wyższa o 5,4% niż w lipcu 2019 r. Takie wyniki pozwalają branży odbudowywać się po stratach z okresów lockdownów – dodaje.

– Wyzwaniem w nadchodzących miesiącach będzie spowolnienie gospodarcze, wysoka inflacja, rosnące koszty energii oraz możliwe ograniczenia w jej dostępności – mówi też Krzysztof Poznański.

Z najnowszych danych PRCH wynika, że obroty centrów handlowych w czerwcu 2022 r. były o 12% wyższe niż w czerwcu 2019 r.

W podziale na kategorie najlepsze wyniki notowały: usługi (+104,5%), żywność (+73,7%) i gastronomia (+33%). Mniejsze wzrosty notowała odzież (+0,7%).

Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów, w największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) wzrost wyniósł 17,5%. Duże obiekty (40-60 tys. mkw. GLA) notowały wzrosty o 9,2%, średnie (20-40 tys. mkw. GLA) o 7,6%, a najmniejsze (5-20 tys. mkw. GLA) o 3,7%.

 Odwiedzalność centrów handlowych w lipcu 2022 r., mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była o 5,4% wyższa niż w lipcu 2019 r.

Największy wpływ na czerwcowe obroty w centrach handlowych miały usługi, zakupy spożywcze oraz gastronomia. Za bardzo dynamiczny, ponad 100%, wzrost w segmencie usług odpowiadają głównie biura podróży, duże wzrosty notują też kantory. To efekt tzw. odłożonej konsumpcji. Polacy po 2 latach bardzo energicznie nadrabiają pandemiczne ograniczenia w podróżowaniu.

Zwiększone zakupy spożywcze to trend, który utrzymuje się już czwarty miesiąc. Z kolei stabilny wzrost obrotów w gastronomii, o ponad 30%, który utrzymuje się od 3 miesięcy pokazuje, że klienci spragnieni kontaktów z innymi wrócili do przyzwyczajeń sprzed pandemii i spędzania wolnego czasu w galeriach. Potwierdza to tezę, że aspekt społeczny centrów handlowych znów jest ważny dla klientów. W branży odzieżowej działającej w centrach handlowych obroty w czerwcu wzrosły o 0,7%.

Footfall Density Index to wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu.

Turnover Index to wskaźnik obrotów najemców w centrach handlowych podawany w PLN, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży.