Aktywa PPK w TFI PZU przekroczyły 2 mld zł

Wartość aktywów Pracowniczych Planów Kapitałowych zarządzanych w TFI PZU to już ponad 2 mld zł, co według opublikowanych ostatnio danych PFR stanowi 20% wszystkich zgromadzonych środków w PPK w Polsce. TFI PZU jest również jednym z liderów rynku pod względem liczby uczestników, których liczba przekroczyła 670 tys.

Drugi kwartał 2022 roku był prawdziwym wyzwaniem. Utrzymująca się wysoka zmienność rynkowa mogła przyprawić o prawdziwy zawrót głowy, jednak będąc firmą z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu funduszami i liderem w PPK skutecznie opiekujemy się oszczędnościami naszych klientów. Nasze doświadczenie jest dla nich gwarancją – łącznie na rachunkach PPK i PPK w TFI PZU zgromadzili prawie 7,4 mld zł – mówi Marcin Żółtek, wiceprezes TFI PZU.

Świetny wynik TFI PZU na tle siedemnastu pozostałych instytucji zarządzających PPK, to oprócz doświadczenia wysokiej klasy zarządzających, wynik konsekwentnego stawiania na wsparcie pracodawców przy wdrażaniu planów wśród swoich pracowników. Dzięki czemu nawet najmniejsi pracodawcy mogli prosto, szybko i zdalnie zawrzeć umowę o zarządzanie PPK w specjalnym serwisie ppk.pzu.pl. Dodatkowo obsługa klientów PPK na platformie inPZU jest przejrzysta, intuicyjna i przyjazna dla pracowników.

Skala zarządzanych przez nas aktywów i proporcjonalny udział w całym rynku PPK pozwala nam oferować naprawdę korzystne warunki dla uczestników. Od 1 lipca 2022 r. po raz kolejny spadły opłaty za zarządzanie PPK w PZU. Możliwe, że ulegną dalszemu obniżeniu jeżeli udział Grupy PZU na rynku nadal będzie się powiększał. Takie obniżki, to dla pracowników uczestniczących w programie więcej pieniędzy na ich kontach. Naszą misją jest zachęcanie Polaków do oszczędzania z myślą o emeryturze – mówi Tomasz Fronczak, dyrektor Biura Programów Emerytalno-Oszczędnościowych w PZU

TFI PZU jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz jednym z pierwszych zarządzających zagranicznymi aktywami. Tworzący zespół eksperci specjalizują się w zarządzaniu dłużnymi papierami wartościowymi, akcjami notowanymi na rynkach regulowanych, instrumentami pochodnymi i instrumentami dłużnymi z ryzykiem kredytowym, a także portfelami aktywów niepublicznych. Obecnie TFI zarządza aktywami o łącznej wartości około 32,7 mld zł. Dynamiczny rozwój na rynku inwestycyjnym to jeden z elementów wpisanych w strategię biznesową na lata 2021-2024.