Getin Noble Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji portfela kredytowego na 503 mln zł