Projekt 3,39 mld zł dokapitalizowania inwestycji w rejonie Małaszewicze – w konsultacjach