Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA wyniosło 79% w maju