Powstaną kolejne farmy fotowoltaiczne PGE. Budowę dofinansuje NFOŚiG

instalacja pv
Materiały prasowe

PGE Energia Odnawialna uzyskała nieoprocentowana pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację budowy dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 12 MW

Nowe farmy powstaną na wydzierżawionych przez spółkę gruntach prywatnych znajdujących się w powiecie grajewskim na Podlasiu. PGE Energia Odnawialna planuje uruchomić inwestycję w połowie 2023 r. Po terminowym uruchomieniu instalacji spółce zostanie umorzona część kredytu w wysokości blisko 3,3 mln zł. Dofinansowanie pozwoli pokryć koszty inwestycyjne w 85 proc.

– Budowa instalacji fotowoltaicznych Gutki 1 i Gutki 2 to kolejna inwestycja, którą realizujemy we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na początku roku podpisaliśmy umowę na modernizację Elektrowni Wodnej Gubin. Liczymy, że w przyszłości tego typu projektów będzie jeszcze więcej – mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Zgodnie ze strategią, celem Grupy PGE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe instalacje jak i znacznie większe przedsięwzięcia. Nowe inwestycje spółki realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również – tak jak w przypadku PV Gutki 1 i 2 – na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

PGE Energia Odnawialna zamierza finansować projekty poprzez system aukcyjny oraz w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA). Korzystając z mechanizmu wsparcia zrealizowanych zostanie m.in. 23 projekty, które wygrały zeszłoroczne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. Inwestycje powstaną w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, opolskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i mazowieckim.

PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych,4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.