ZPF, IRG: 63,8% gosp. domowych obsługiwało swoje zobowiązania bezproblemowo w II kwartale