Gaz-System ma decyzje środowiskowe dla gazociągów z programu FSRU