Wikana ma nadzieję przekazać ponad 200 lokali w 2022 r.