Wąsik z MSWiA: Zbliżamy się do końca budowy zapory na granicy z Białorusią