Sejm przyjął nowelę prawa geologicznego i górniczego, zakładającą likwidację SUG