Sejm nowelizował prawo wodne w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych