Zarząd Pekao TFI z Łukaszem Kędziorem jako prezesem powołany na nową 3-letnią kadencję