Genomtec: Prospekt dot. przejścia na rynek główny GPW jest blisko zatwierdzenia przez KNF