Soboń z MF: Nie planujemy zmian w podatku od sprzedaży detalicznej ani jego zawieszenia