Budimex planuje odbiór techniczny odcinka Baltic Pipe miesiąc przed terminem – w czerwcu