GfK: Barometr Nastrojów Konsumenckich spadł o 1,7 pkt proc. m/m do -15,8 pkt w maju