Stalprofil odstąpił od podpisania umowy z PSG na gazociąg Dąbrowa Górnicza – Szopienice