Capex Grupy Recykl planowany jest na ok. 40 mln zł w 2022 roku – wywiad