Akcjonariusze JSW zgodzili się na zasilenie funduszu stabilizacyjnego kwotą do 5 mld zł