Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję za 2021 r.