NBP: Zysk netto banków wzrósł o 111,4% r/r do 9,19 mld zł w I-IV 2022 r.