Wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 54,6 pkt w maju wg finalnych danych