Comarch rekomenduje wypłatę 4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r.